Dariusz Męczykowski

Jako działacz i polityk samorządowy gromadzę doświadczenie od prawie 20 lat. Zaczynałem swoją pracę społeczną na szczeblu gminy jako członek Zarządu Gminy Nowa Karczma. Wówczas moim mentorem był ówczesny Wójt Alojzy Szoska. Obecnie od 2006 roku działam jako radny sejmiku województwa pomorskiego. Dzięki temu w szczegółach poznałem problemy lokalne. W latach 2010 – 2018 pełniłem funkcję Szefa Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu. Byłem inicjatorem w każdej gminie pełnowymiarowych hal sportowych, w powiecie basenu i wielu innych obiektów sportowych w województwie pomorskim. Współtworzyłem programy edukacyjne „Za rękę z Einsteinem” oraz „Na fali wiedzy”. Jako doświadczony dydaktyk byłem propagatorem przywrócenia szkół branżowych do potrzeb wynikających z rynku pracy. Pełniłem funkcję przewodniczącego Społecznej Rady Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Aktualnie jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie zdecydowałem się rozpocząć działania przygotowujące do kandydowania do Sejmiku Województwa Pomorskiego kadencji 2024-2028. Chce dzięki temu mieć wpływ na: wzmacnianie rodziny jako kolebki wszystkich wartości, patriotyzm i szacunek do pomorskiej ziemi jako lokalnej Ojczyzny, odnowę duchową zgodną z dekalogiem chrześcijańskim, rozwój edukacji i sportu jako podstawy istnienia kolejnych pokoleń w zdrowiu i dobrobycie oraz wsparcie dla rodzimej przedsiębiorczości jako rdzenia pomorskiej gospodarki.

Scroll to Top