Dariusz Męczykowski

O to chcę walczyć w Senacie RP!!!

Jak większość z Państwa wie przygotowuje się do wyborów do Senatu RP w 2023 roku. Chcę przełamać duopol głównych partii i ich reprezentantów którzy potem skupiają się na realizacji politycznych nakazów z centrów władz ich obozów politycznych zamiast pochylić się nad REAALNYMI problemami Polaków, ich sąsiadów i mieszkańców regionów które powierzyły im mandat. Mnie interesuje  rozwiązanie pomorskich problemów realnych i zgłaszanych przez kontaktujących się ze mną zwykłych ludzi. Nie chcę reprezentować w Senacie liderów partii i ich interesy a pokazać że można zadbać o realne sprawy istotne dla pomorskich samorządów i mieszkańców naszego pięknego skrawka Polski. Dziś prezentuje pierwsze pryncypia wyborcze:

 • Przywrócenie dla Pomorza należnego mu sprawiedliwego rozdziału środków budżetowych, aby województwo pomorskie nie było w gorszej pozycji z uwagi na często upolitycznione decyzje władz centralnych;
 • Umocnienie roli samorządów lokalnych każdego szczebla jako instytucji publicznych będącej najbliżej i dla ludzi.
 • Zmniejszanie dystansu rozwojowego między wsią i miastem;
 • Reforma służby zdrowia, aby ułatwić dostęp do podstawowych usług zdrowotnych dla ludzi mieszkających z dala od centrów aglomeracji województwa;
 • Wsparcie rodziny poprzez umocnienie prawa rodziców do kluczowych decyzji dotyczących wychowania i edukacji swoich dzieci. Ukierunkowanie polityki Państwa tak by była tylko wsparciem a nie nadzorcą Rodziny;
 • Uruchomienie działań na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży jako głównych spadkobierców dziedzictwa naszej ojczyzny. Wsparcie rodziców i szkoły w nauka samodzielnego decydowani, współpracy w grupie, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i odnajdywania ról społecznych zgodnych z indywidualnymi cechami osobowości. Pomoc psychologiczna w kryzysie wieku dojrzewania;
 • Wspieranie działań na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej i psychologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia i pomoc w powrocie do zdrowia osobom dotkniętym otyłością, chorobą cywilizacyjną XXI wieku, która prowadzi do większości pozostałych problemów zdrowotnych. Dietetyk w każdej szkole jako specjalista wspierający nauczycieli, wychowawców i rodziców przy promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej jako sposobu na zrównoważony rozwój umysłowy i fizyczny;
 • Działanie na rzecz upowszechnienia sportu jako uniwersalnego sposobu na poprawę zdrowia i wydłużanie okresu sprawnego życia mieszkańców (w każdym wieku);
 • Uporządkowanie, zgodnie z interesem mieszkańców i zasadami polityki ekologicznej, spraw związanych z gromadzeniem i recyklingiem odpadów komunalnych. Istotna jest również dalekowzroczna gospodarka wodna i przeciwpowodziowa, rozbudowa oczyszczalni, systemów sanitarnych, planowanie zieleni gminnej i zadrzewień, tworzenie lokalnej polityki rozwoju odnawialnych źródeł energii i alternatywnych źródeł ciepła;
 • Wzmocnienie lokalnego biznesu, w szczególności rodzinnych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, jako fundamentu stabilnego rozwoju gospodarczego regionu

 

Scroll to Top