Dariusz Męczykowski

Praca jako dydaktyk, nauczyciel, wychowawca a obecnie także wykładowca akademicki to moja druga pasja. Dzięki zmysłowi organizacyjnemu i naturalnej przedsiębiorczości łączę ją od 25 lat z funkcją Dyrektora Szkoły. Zaczynałem uczyć się zarządzania oświatą jeszcze jako dwudziestokilku latek. Obecnie nieprzerwanie od 2002 roku zarządzam Szkołą Podstawową w Nowej Karczmie. Za swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za zasługi w rozwoju sportu szkolnego zostałem odznaczony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Kościerzyny i Wójta Gminy Nowa Karczma. Swoją karierę zawodową łącze z konsekwentnym i systematycznym rozwojem osobistym. Do dziś ukończyłem studia doktoranckie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, studia podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu Zarządzania oraz Zarządzania Oświatą oraz studia magisterskie  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2021 roku obroniłem w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Stopień Doktora o specjalizacji Cybernetyka.

Scroll to Top