Dariusz Męczykowski

Jestem konserwatystą

Oznacza to że w zmieniającym się świecie wyznaję podstawowe wartości które nie powinny się zmieniać.

Należą do nich :

  1. patriotyzm, pod którym rozumiem miłość do ojczyzny-Polski , przywiązanie do małej ojczyzny- dla mnie to Kaszuby, z ich historią, językiem i kulturą która różni nas od innych regionów stanowiąc niezwykle ważny składnik kultury narodowej. Patriotyzm to także umiejętność dokonywania wyborów najkorzystniejszych dla Polski, takich jak przynależność do Unii Europejskiej oraz Paktu Obronnego NATO. Patriotyzm to stawianie na pierwszym planie interesu ojczyzny, przed interesem prywatnym czy partyjnym.
  2. wiara, przekazana nam przez rodzinę , w której się wychowałem i której pozostaję wierny. Wierzę że szeroko pojmowany humanizm oraz nauka społeczna kościoła potrafią pomóc w rozwiązaniu większości problemów. Chrześcijaństwo dla mnie to poszanowanie innych religii w duchu ekumenizmu a także tolerancja dla osób niewierzących.
  3. prawo, oparte na konstytucji, oraz na autorytecie uznanych w świecie instytucji i autorytetów prawniczych, nie przeinaczane dla dorażnych interesów politycznych przez żądnych władzy za wszelką cenę bonzów partyjnych. Mam w pamięci fragment z” Kwiatów Polskich” Tuwima: “A nade wszystko im słowom naszym zmienionym chytrze przez krętaczy jedyność przywróć i prawdziwość ; niech prawo zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość -sprawiedliwość”
  4. postęp, pod którym rozumiem nowe lepsze rozwiązania techniczne służące ludziom, zarówno w medycynie jak we wszystkich innych działach życia społecznego i gospodarki. Postęp to także rozwój kontaktów międzyludzkich w oparciu o wspólne wartości i zainteresowania, rozwój niezależnych organizacji społecznych działających dla dobra wspólnego oraz dla rozwoju własnych pasji i zainteresowań.
  5. rodzina-najlepszy jest utrwalony przez wieki model tradycyjny, oparty o zawarty w kościele związek małżeński, wychowujący dzieci . Związek oparty na równości kobiety i mężczyzny, oznaczającej równe prawa i obowiązki , ale z podkreśleniem że filarem finansowym rodziny jest mąż, zaś spoiwem łączącym rodzinę jest żona.
Scroll to Top