Dariusz Męczykowski

Fair play w strategii edukacyjnej

Wprowadzenie wartości fair play do systemu edukacji czyni je elementem strategii edukacyjnej XXI wieku. Dwa filary tej strategii: sport – z jego zasadą fair play i zdrowie – któremu ma służyć, są tymi wartościami uniwersalnymi i ponadczasowymi, które akceptują systemy edukacyjne wielu krajów europejskich i realizują je w ramach edukacji alternatywnej. …

Rola nauk o bezpieczeństwie

Nauka o bezpieczeństwie (securitologia) wskazuje perspektywę niwelowania zagrożeń dla istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych. Współczesne podejście do kwestii bezpieczeństwa to nie tylko problem wojny, pokoju ale także kwestia bezpieczeństwa podmiotów społecznych, warunków i przyczyn zmian.  …

Scroll to Top